در زیر آرم ویندوز XP  چه می گذرد؟

زمانی که ویندوز XP راه اندازی می شود، ویندوز تصویر آرم خودشرا نشان می دهد و در زیر این آرم، یک نمودار پیشرفت را نشان می دهد این بدین مفهوم است که ویندوز در حال بارگذاری شدن در حافظه است. اگر می خواهید بدانید ویندوز در آن لحظه چه عملیاتی انجام می دهد با ترفند زیر می توانید کاری کنید که ویندوز این آرم را نشان ندهد پرده از اسرار مراحل راه اندازیش بردارد.

TinyPic image

     

در زیر آرم ویندوز XP  چه می گذرد؟

زمانی که ویندوز XP راه اندازی می شود، ویندوز تصویر آرم خودشرا نشان می دهد و در زیر این آرم، یک نمودار پیشرفت را نشان می دهد این بدین مفهوم است که ویندوز در حال بارگذاری شدن در حافظه است. اگر می خواهید بدانید ویندوز در آن لحظه چه عملیاتی انجام می دهد با ترفند زیر می توانید کاری کنید که ویندوز این آرم را نشان ندهد پرده از اسرار مراحل راه اندازیش بردارد.

روی دکمه Start کلیک کرده و در منوی بار شده روی گزینه Run ... کلیک کنید. در کادر Run عبارت msconfig را اجرا کنید، کادر محاوره ای SystemConfigurationUtility باز می شود، در این کادر به زبانه BOOT.INI بروید، در کادر متن بالای پنجره در زیر قسمت [Operating Systems] عبارتی مثل خط زیر را می بینید:

Professional" /fast detect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS= "Microsoft Windows XP

روی آن کلیک کنید. در قسمت پایین کادر، یعنی Boot Options گزینه SOS/ را فعال کنید تااین عبارت به انتهای خط

مذ کور اضافه بشود. دکمه Apply و سپس دکمه OK را بزنید. از این پس هر وقت کامپیوترتان را روشن کنید در هنگام راه اندازی ویندوز ، دیگر آرم آن را نخواهید دید.     

TinyPic image